...

Zen Dark Mode

提供方:Zenfection (Kiệt)
评分:4.86 | 无障碍 | 317KiB
将所有web浏览器设置为暗模式(我将更新您请求的更多网站)

概述
Extension của mình có chức năng tạo dark mode rất chi là tiện lợi và dark mode trong extension của mình đều là những dark mode đẹp mắt mình tự custom chọn lựa dark mode, mình xin lỗi nhưng hầu như mọi extension của mình chỉ làm ra cho mình và các bạn bè của mình nên sẽ không có chức năng tùy chỉnh cho các bạn
*** Những website mình hỗ trợ dark mode:
1. Facebook
2. Messenger
3. Instagram
4. Google
5. Google Docs
6. Google Drive
7. Google Maps
8. Google Photos
9. Google Calander
10. Gmail
11. Yahho
12.Dropbox
13.Amazon
14.Bing
15.Duckduckgo
16.Github
17.Reddit
18.Stackoverflow
19.Tumblr
20.Twitch
21.Twitter
22.W3schools
***Đóng góp: Nếu các bạn muốn dark mode website nào thì hãy để lại cmt bên dưới kèm theo 5 sao nhé!!!, mình sẽ cố gắng làm khi dễ, mình mới năm 1 thôi nên rãnh lắm ạ!!!
***CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU***
相关内容