...

AdBlocker ANTI ADS *-*-*-*-*]

提供方:Fonexcode software company
评分:5 | 生产工具 | 5.04MiB
免费和改进的AdBlocker。完全删除所有广告。没有“可接受”的广告或白名单广告商,阻止跟踪和恶意软件!

概述
Free and improved AdBlocker. Completely remove ALL ads. No "acceptable" ads or whitelisted advertisers, block tracking and malware!
AdBlocker ANTI ADS *-*-*-*-*] is designed with a single purpose in mind to remove all ads and focus your attention on the content you want.

Features
*** Remove all ads
****** Block malware and tracking
******** Improve browser performance
*********** No "acceptable" ads or whitelisted websites/ad networks

AdBlocker ANTI ADS *-*-*-*-*] is a free extension that blocks ads and malicious domains known to spread malware, disables tracking. We have included a few extensive filters that offer decent protection against annoying, flashy ads, YouTube commercials, and more. Unlike other adblockers we do not have a whitelist for websites, advertisers or ad networks to show you unwanted ads. Blocking ads will speed up your website load speed, decrease CPU and memory usage.

Our extension allows you to switch back on ads for your favorite websites in case you know there are no intrusive and/or misleading advertising there.

--------- Types of ads we block ----------
** Text ads
** Banner ads
** Pop-up ads
** Pop-under ads
** Overlay ads
** Interstitial page ads
** Video ads
** Webmail ads
** Facebook ads

//// Benefits of adblock technology //////
- Improve browser speed
- Improve page load speed
- Decrease memory usage of pages you visit
- Decrease bandwidth

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Ücretsiz ve gelişmiş reklam engelleyicisi. TÜM reklamları tamamen kaldırır. Herhangi bir "kabul edilebilir" reklamları, izin…
AdBlocker ANTI ADS *-*-*-*-*] aklınıza gelebilecek her reklamı kaldırmak ve istediğiniz içeriğin üzerinde odaklanmanız için tasarlanmıştır.

Özellikler
** Tüm reklamları kaldırma
** Kötü amaçlı yazılım ve izlenmeyi engelleme
** Tarayıcı performansını arttırma
** Herhangi bir "kabul edilebilir" reklamlar veya izin verilen web siteleri/reklam ağları yok

AdBlocker ANTI ADS *-*-*-*-*] kötü amaçlı yazılım yaymak için bilinen zararlı siteleri engelleyen ve izlenmeyi devre dışı bırakan ücretsiz bir eklentidir. Gösterişli reklamlar, YouTube reklamları ve daha fazla rahatsız edici reklamlara karşı daha iyi koruma sağlayan birkaç kapsamlı filtre ekledik. Diğer reklam engelleyicilerin aksine istenmeyen reklamlar göstermek için web siteleri, reklamverenler veya reklam ağları için bir beyaz listemiz yok. Reklam engelleme, sayfa yükleme hızını, işlemci ve bellek kullanımı azaltacaktır.

En sevdiğiniz web sitelerinde hiçbir rahatsız edici ve/veya yanıltıcı reklamların olmadığını bilmeniz durumunda uzantımız web sitelerindeki reklamları geri açmanıza izin verir.

Aşağıdaki reklam türlerini engelleriz
- Metin reklamlar
- Banner reklamlar
- Pop-up reklamlar
- Pop-under reklamlar
- Yer paylaşımlı reklamlar
- Geçiş reklamları
- Video reklamları
- E-posta reklamları
- Facebook reklamları

Reklam engellemenin faydaları
- Tarayıcı hızını artırır
- Sayfa yükleme hızını artırır
- Ziyaret ettiğiniz sayfaların bellek kullanımını azaltır
- Bant genişliğini azaltır
相关内容